Program

Välj månad, typ av event/program genom att klicka på relevant symbol.

Du kan prenumerera på vår kalender (se längst ned)! Eller anmäl dig till vår mailinglista!


Anpassa visningen genom att klicka på den fyrkantiga lilla symbolen ———->

Retreat - Solbo

  1. Evenemang
  2. Retreat - Solbo

Vy-navigering

Idag

Phowa retreat

Solbo Retreatcenter Solbo, Oppeby 246,, Fellingsbro, Sverige

Phowa är en metod som används för att förflytta medvetandet vid dödsögonblicket. Eftersom utövningen är starkt knuten till det oändliga ljusets buddha – Amitabha, består retreaten till stor del av […]

Njungne

Solbo Retreatcenter Solbo, Oppeby 246,, Fellingsbro, Sverige

Njungne är en djupgående retreat där varje set omfattar två och en halv dag, en tidsperiod som kan vara lämplig för demvars tidsschema inte tillåter längre retreater. Denna gång utför […]

Sommarretreat – Solbo

Solbo Retreatcenter Solbo, Oppeby 246,, Fellingsbro, Sverige

I anslutning till njungne-retreaten följer årets sommarretreat. Denna gång blir det en retreat som kombiner egen retreat och karmayoga. Egen retreat innebär att var och en gör sin egen utövning, […]