Stockholm

Karma Shedrup Dargye Ling (KSDL) –

Vårt Stockholmscenter

Hökarvägen 2A, 129 41 Hägersten, T-bana Mälarhöjden
info@ktg.nu  | tel. +46 (0)581-633073  
|  Plusgiro 80 88 70-0

Video av Michal Ico: https://pinokiofromtokio.wixsite.com/michal-ico-video

Klicka på bilden ovan. 

Meditationscentret i Stockholm (KSDL), grundades av den H.H. den 16. Karmapa och Kalu Rinpoche 1974.  Någon tid därefter (1976) kom vördade Lama Ngawang på H.H. Karmapa’s uppdrag till Sverige och förestod sedan centret och retreatcentret fram till sin bortgång 2011. Lama Tsultim Rinpoche efterträdde honom och är tillsammans med styrelsen ansvarig för verksamheten.

På meditationscentret i Hägersten håller vi meditationer, sadhanas, dharmaundervisning och studiecirklar under höst, vinter och vår.   Vi har ofta gästföreläsare från kända buddhistiska center världen över. Det finns ett omfattande bibliotek samt böcker och religiösa föremål till försäljning.

All vår verksamhet bedrivs på frivillig basis, och det betyder att även om vi tar del av statligt stöd per aktiv deltagare (runt 80:-/p.person och år) så är vi helt beroende av våra medlemmars och övriga gästers givmildhet. Vi begär oftast en mindre gåva i samband med kurser och föreläsningar, och ser gärna att man bidrar med praktiskt arbete när det behövs, i fråga om renoveringar, matlagning, städning m.m.  Pengar skall dock aldrig vara ett hinder från att komma!  Om du är student, arbetslös, pensionär eller har andra ekonomiska bekymmer, tala med den som är ansvarig för undervisningen/meditationen.

Vi tar emot studiebesök och även skolklasser. 
Skriv till info@ktg.nu eller ring 0581-633 073.