Infinite Compassion Sweden

Compassion:

‘A feeling of deep sympathy and sorrow for another who is stricken by misfortune, accompanied by a strong desire to elleviate the suffering.’

Vi hälsar alla varmt välkomna att delta i KTG:s olika sociala insatser genom att kontakta trudy@ktg.nu
eller när du eller någon närstående behöver stöd.

Lyssna på Lama Tsultim Rinpoches föreläsning:

Hur möter vi kriser, sjukdom och död

Översättning av Johanna Jörgensen.

Om du vill läsa mer om hur du kan få stöd när du är sjuk eller inlagd på sjukhus klicka här.

Läs en hälsning i samband med Coronakrisen från Lama Tsultim Rinpoche här.

Miljö och klimat

Hur kan vi agera i våra dagliga liv och vad kan vi göra för att påverka de policy som bidrar till att övervinna de utmaningar som vi står inför i relation till miljön, naturresurser, ekosystem och jorden? 

Tillsammans med buddhister deltar vi i Eco Dharma arbetet i Sverige och Europa. Läs mer här och hör av dig till trudy@ktg.nu om du vill delta i olika insatser.


Se denna publikation med information till vårdpersonal om buddhism och buddhistiska seder och traditioner kring kris, sjukdom och död. Skriften är likaväl aktuell för buddhister som av olika anledningar kommer i kontakt med vården.

Rapport buddhistisk andlig vård 2020 – Klicka här.

Coronapandemin

Klicka här om vårt samarbete med Sveriges buddhistiska gemenskap kring Covid-19 och ett upprop till ökat ansvarstagande.

Askgravlund och mandalastupa på vårt retreatcenter!

Vi har som första buddhistiska förening fått tillstånd att anlägga en askgravlund på Solbo Retreatcenter i Fellingsbro. Den kallas för Mandalalunden och kommer vara öppen för alla som önskar att sprida sin aska, oavsett trostillhörighet. 

Läs mer om hur projektet fortskrider och hur du kan stödja det. Klicka här för presentationen av Mandalalunden och hur man kan boka en begravning där. 

Önskemål kring död och begravning
Här kan du ladda ned ett dokument där du kan uttrycka dina önskemål kring hur du vill ha det inför och vid din död.

Seminarium: Synen på hälsa och sjukdom inom buddhismen 1/6.19

Uttalande i samband med terrordåden i Sri Lanka

Vi och Sveriges buddhistiska samarbetsråd fördömer våldet i Myanmar

Du hittar mer om vårt flyktingprojekt och annat samarbete här.

Läs om lanseringen av boken ”Fred i religionens namn!” – en interreligiös fredsantologi.

Här följer det buddhistiska bidraget i boken: Fred är beroende av kunskap om vårt inre liv.

Meddelande i samband med terrordådet i
Stockholm 
den 7 april 2017

Vi sänder våra djupaste kondoleanser till de drabbade som omkommit i den fasansfulla terrorattacken i Stockholm. Vi uttrycker vårt varmaste deltagande, med önskan om snabb återhämtning till de skadade, deras närstående och alla som chockats och drabbats av våldsdådet på olika sätt. Vi uttrycker vår djupa tacksamhet till myndigheter, sjukvården och andra välvilliga för alla insatser till de hjälpbehövande och för all spontan medmänsklighet och samhörighet.

Må medkänsla och visdom stärkas i allas våra hjärtan
och spridas mer och mer. Må vi övervinna allt hat och våld.

Om du söker gemenskap och stöd eller har frågor kontakta vår samordnare trudy@ktg.nu

Se vidare länkar med gemensamma uttalanden här och om minnesstunden på Sergels torg som Sveriges buddhistiska samarbetsråd samordnade.

Kort summering av årets (2016) arbete:

Besöket från lamorna från Swayambhuklostret i Nepal blev mycket lyckat. Genom programmet har vi kunnat samla in kring 60.000 kr till återuppbyggnaden av det jordbävningsdrabbade klostret.
Våra insatser inom Sveriges buddhistiska samarbetsråd har bl.a. bidragit till det hittills största gemensamma buddhistiska projektet kring andlig vård på sjukhusen. Här finns en folder som gärna ska spridas åt alla håll.
I Örnsköldsvik har vi också kunnat förstärka flyktingarbetet, se nedan, allt detta inom ramarna för ’Infinite compassion’ och statligt bidrag.

2016-12-18 Uppföljning flyktingarbetet  

Vårt flyktingarbete i Örnsköldsviksregionen, som nämnts nedan har nu pågått under ett år. Birgitta Rosén berättar att utöver träning i praktisk svenska bl.a. om det som är aktuellt i Sverige, har trädgårdsodlingen blivit en stor succé. En skördefest hölls den 24 oktober och flera deltagare har även sålt potatisen som skördats. Flera deltagare följer numera en kurs på naturbruksskolan. På Luciafesten läste Birgitta upp ‘Vägra hata’ budkaveln med budskap från Sveriges interreligiösa råd. Budkaveln lämnades över till diakonissan Carina Andersson från SvK.

Arbetet planeras fortsätta under 2017.

2016-04-25    Insamling till minne av de katastrofdrabbade i Nepal

Vid årsdagen för jordbävningen i Nepal minns vi de ca 9000 människor och alla otaliga djur som omkommit i katastrofen. Återuppbyggnaden går långsamt och stödbehovet är enormt fortfarande.

Lama Tsultim Rinpoche besökte Kathmandudalen i vintras och kunde med egna ögon bevittna förstörelsen. Han blev förvissat om att våra insamlade pengar blivit väl använda för olika hjälpbehov. Vid hemkomsten berättade Rinpoche också att ett av våra närmaste kloster, Shri Karma Raja Maha Vihara Monastery, blivit såpass skadat att det tyvärr behövdes rivas helt.

För att hedra alla katastrofdrabbade startar Infinite Compassion nu en insamling för återuppbyggnaden av klostret. Man kan betrakta klostren som växthus för all slags generositet och medkänsla, därför är gåvorna till andliga aktiviteter och platser av stor betydelse.

Dina gåvor tas med mycket tacksamhet emot på Handelsbanken, clearingnr 6162 kontonummer 903 522 578, märk insättningen med ”Nepal” och ange ditt namn och din mejladress, tack. För frågor kontakta trudy@ktg.nu.

2016-02-21 Vårt nystartade flyktingarbete

Under Infinite Compassions vingar har ett projekt startat för att stärka och utveckla det lokala flyktingarbetet i Örnsköldsviksregionen. Arbetet leds av Birgitta Rosén från vår Buddhistiska gemenskap – KTG. Målet är att underlätta flyktingarnas integration i det svenska samhället. Därför är träning i praktisk svenska central tex. genom målning, samtal om olika kulturer och om aktuella samhällsämnen. Utflykter i regionen och trädgårdsodling ingår också i satsningen.

Projektet kan genomföras tack vare statsbidrag och pågår under 2016 i samarbete med Örnsköldsviks och Bjästas Mångkulturella center, studieförbundet NBV, Nätra församling i Bjästa och Sveriges buddhistiska samarbetsråd.

Volontärer som bor i regionen hälsas välkomna att kontakta Gittan@ktg.nu

2015-11-14
HH KARMAPAS UTTALANDE I SAMBAND MED TERRORATTACKEN I PARIS klicka här

Välkomna till ljuständning vid fredsstupan i Oppeby, Fellingsbro
Lördag 14/11 kl. 14 och söndag 15/11 kl. 13.
Vi är mycket berörda av den omskakande terrorhändelsen i Paris och känner behov av en samling och minnesstund med ljuständning vid Fredsstupan. Därefter samlar vi i tempelrummet för medkänslans meditation (Chenrezig). Det finns möjlighet att stanna kvar och delta i därpå följande meditationsprogram under helgen. För frågor kontakta trudy@ktg.nu eller 0581 633 073.

2015-10-16  Alexander – om betydelsen av volontärarbetet

‘För mig innebär det en möjlighet att utveckla medkänsla i praktiken. Jag blir berörd av dessa människor som lämnat allt de äger och sina hem för att de precis som jag inte vill lida. De har förlorat nära och kära. Kan jag vara där och ge vänligt stöd och hjälp i det lilla så gagnar det alla. Ofta glömmer vi bort vikten av kärleksfull vänlighet. Hela flyktingkrisen är en chans för oss att använda de verktyg vi lärt oss i meditationen och att utveckla det goda hjärtat.’

Vill du få råd vart du kan vända dig om du oxå vill hjälpa till? Kontakta: alexander.peristeris@gmail.com

2015-10-08  AKUT UPPROP TILL ALLA!

Ingen av oss har kunnat undgå de mycket omskakande rapporter och bilder från flyktingar som i desperation och under förfärliga omständigheter flyr sina hemländer. Nu har många av dem anlänt till Sverige och flyktingströmmen har inte avstannat än.

Sveriges buddhistiska samarbetsråd (SBS) har blivit tillfrågat av Migrationsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap vad vi buddhister och andra frivilligorganisationer kan hjälpa till med i denna allvarliga krissituation.

Det finns ett stort behov av:
– Praktiskt stöd vid boende
– Medmänniskor på plats
– Informationsspridare på plats

 

 

 

 

 

 

 

 

VÅRA INSATSER BEHÖVS NU!

Förutom att skänka pengar behövs praktiskt och socialt stöd. Som medmänniska kan man under ledning av de platsansvariga bistå flyktingarna på olika samlingsplatser i regionen där vi bor. Det behövs t.ex. hjälp vid matdistribution, inventering av sängplatser, skruva ihop 

sängar. Det kan också handla om närvaro där människor anländer, hjälp med förnödenheter, informerar om vilken buss/tåg man ska resa vidare med för att komma till olika boenden, andra landsdelar etc.

Här nedan hittar du länkar med information om flyktingmottagandet och hur du själv kan kontakta platsansvariga för att hjälpa till i storstäderna t.ex. För övriga kommuner i landet hänvisar vi till deras respektive hemsidor.

Vi vill gärna få respons och uppgifter om du eller andra du känner kan bidra med någon insats. All hjälp behövs, både stora och små.

Vid frågor, eller om ni behöver stöd kan ni kontakta trudy@ktg.nu

2015-06-24  Bidrag till Nepal

I dagarna har vi skickat 7.300 Euro (ca 67.000 SEK) till Karmapa ShamarNag Relief Committee i Nepal som består av representanter från våra Kagyu-tempel på plats i Nepal. De gör fantastiska insatser för de nödlidande i Kathmandu-dalen och skickar konvojer till oländiga områden i byarna kring jordbävningens epicentrum. De förser den tacksamma lokalbefolkningen med mat, tält, filtar och andra förnödenheter. För att följa arbetet se här

Vi är oerhört glada och tacksamma för de generösa donationerna från KTG:s medlemmar, samt från vietnamesiska, thailändska, srilankesiska och många andra vänner, som hittills möjliggjort vår kampanj “Infinite Compassion for Nepal”.

Som vi sett i många mediarapporter har hjälpinsatserna minskat allteftersom, men behovet av stöd är fortlöpande stort och mycket angeläget. Därför ber vi alla att (fortsätta) lämna sina bidrag till det nepalesiska folket via vår hemsida

Gåvor sätts in på Handelsbanken till kontonummer 903 522 578 med clearingnummer 6162

2015-06-02 Saka Dawa/Buddhadagen

Idag på Buddhas minnesdag vill vi förmedla en vädjan från Hans Helighet Karmapa Trinley Thaye Dorje om fortsatt stöd till Nepal:

“It is essential that non-material values are supported, to help us cultivate balanced and beneficial human beings, who also use their material wealth for the greatest benefit of our fellow human beings.”

Vi vill helt kort informera alla fantastiska personer som bidragit till den pågående insamlingen att Lama Tsultim Rinpoche, som är hemkommen, tillsammans med styrelsen just nu håller på att undersöka hur pengarna bäst och säkrast skickas till Nepal via Hans Helighet Karmapa Trinley Thaye Dorjes direkta hjälpverksamhet på plats.

Tack för alla bidrag som ökat ytterligare! Vi ber ödmjukt om fortsatt stöd framöver.
Vi återkommer inom kort med vidare information!

2015-05-12 Två till jordbävningar i Nepal idag       

Mer hjälp kommer behövas! Tacksam för ert fortsatta stöd.

2015-05-11 STORT TACK till alla er som bidragit hittills!

Insamlingen for Infinite Compassion för Nepal har i dagarna samlat ihop ca. 50 000 SEK. STORT TACK till alla er som bidragit!
Lama Tsultim Rinpoche kommer vid sin hemkomst från Tibet och Nepal, tillsammans med Karmapa’s och Shamarpa’s kloster i Swayambhu, besluta om hur vi bäst hjälper de nödställda. Vi återkommer med information på den här sidan.

2015-05-01  Välkommen att hedra minnet av de katastrofdrabbade

Jordbävningen i Nepal, flyktingdramat på Medelhavet och motsättningar mellan olika folk har skakat om och berört en stor del av världen.
Förutom hjälpinsatser av olika slag behöver vi människor också stunder för att få perspektiv och känna gemenskap med alla berörda.
Det kan ge kraft för att bidra med det som man själv mäktar med.

Den 1:a maj, eller när det passar just dig, är alla välkomna att tända ljus i Stupan – fredsmonumentet i Fellingsbro, för att hedra katastrofernas offer.

Vi önskar också att de skadade och på annat sätt drabbade snabbt ska återhämta sig och få deras materiella behov tillgodosedda.

2015-04-27 Insamling för Nepal

Nu samlar vi in pengar med anledning av den stora jordbävningen som drabbat Nepal, ett sedan tidigare fattigt land. Många överlevande behöver akut hjälp till sjukvård, mediciner, kläder, mat osv. Väldigt många är hemlösa. Vi kan som medmänniskor göra skillnad.

Buddhistiska Gemenskapen Karme Tenpe Gyaltsen, Stockholm startar en insamling inom ramen för det av Sharmarpa startade projektet “Infinite Compassion”.

Shamarpas och Karmapas kloster, Karma Raja Maha Vihara Monastery, i Swayambhu, Kathmandu, kommer att ansvara för distribution av gåvorna till nödställda individer i katastrofområdet. Sätt in din gåva på Handelsbanken clearingnr 6162, kontonr 903 522 578. Märk insättningen med “Nepal”.

Mer om
Infinite Compassion (IC) / Gränslös medkänsla

Välkommen att delta i KTG:s hjälparbete på olika områden eller att kontakta oss när du eller någon närstående behöver stöd.

Stöd till våra egna medlemmar vid sjukdom, olycka eller något slags kris.

Det finns en lista av volontärer som gärna besöker dig på sjukhus eller hemma. Du kan via vår omsorg även komma i kontakt med Lama Tsultim Rinpoche om det gäller andligt stöd.

Andlig vård på sjukhus, sjukhem mm.

Detta innebär att även icke-medlemmar kan be att Laman eller någon annan stödperson från oss kommer på besök vid behov.

Vi välkomnar nya intresserade att efter att deltagit i en introduktionsperiod delta i IC-väntjänsten.

Krisberedskap vid större olyckshändelse, naturkatastrof eller dylikt.

Detta arbete görs i samverkan med andra samhällsaktörer. Lama Tsultim kan bistå med olika slags andligt stöd, ceremonier m.m. Volontärerna kan ge psykosocialt stöd och praktiska insatser av olika slag. Detta koordineras i samarbete med andra buddhister (SBG) och andra trossamfund genom krisansvariga hos Nämnden för statligt stöd till trossamfund.

Insatser för att värna om bra djurhållning och miljön

Vi har diskuterat några uppslag, men området är stort och komplext. En tanke är att stödja projekt som större etablerade organisationer driver, men även små privata insatser. T.ex. tar några medlemmar hand om vilda katter i Oxelösund. Vi kan också rekommendera alla som inte är vegetarianer att läsa mer här om att  införliva ‘gröna dagar’.

Miljöarbete

Vårt engagemang behövs för en hållbar livsmiljö! Miljöföroreningarna har resulterat i omfattande skador på växtlighet, floder, hav och luft som omger oss. Denna nedsmutsning orsakar olika typer av lidande, inte bara för mänskligheten, utan för alla levande varelser. Var och en av oss bär ansvaret för att vårda och skydda naturen, så att vi, våra barn och ytterligare kommande generationer kan leva ett hälsosamt liv.

På Solbo retreatcentret har skogen vårdats på ett naturligt och varsamt sätt genom röjning med hjälp av häst och vagn. Promenadstigar inbjuder för sköna och meditativa rundor.

Med fokus på Infinite Compassion ingår också andra exempel på praktiska insatser för en hållbar livsmiljö. Styrelsen tog beslutet att satsa på Fair-trade och ekologiska produkter, i den utsträckning de är tillgängliga, på våra kurser och allmänt.

Tillsammans med buddhister deltar vi i Eco Dharma arbetet i Sverige och Europa. Läs mer här och hör av dig till trudy@ktg.nu om du vill delta i olika insatser.

Om du på något sätt vill delta i Infinite Compassion Sweden kontakta trudy@ktg.nu