Stupan

Detta är den första stupan i Skandinavien och finns på Solbo buddhistiska kurs- och retreatgård norr om Fellingsbro.

Stupan är ett exotiskt smycke i det gamla bygdelandskapet, den är byggd i traditionell tibetansk stil, 11 meter hög och invigdes år 1988 av Dalai Lama.
Stupans funktion är bl.a. att vara inspirationskälla och mötesplats för människor från alla kulturer därför kallas den också Fredsmonument.

Stupans officiella namn är Du Khor Djangchub Chöten Töndröl Chenmo – “Kalachakras och Upplysningens Stupa vilkens åsyn befriar”.

I kursgårdens huvudbyggnad finns ett större tempelrum. Det finns även ett altartempel för den buddhistiska mästaren Padmasambhava (Guru Rinpoche) på området.
Café Solbo erbjuder informationsmaterial och förfriskningar till alla besökare.

Stuporna är ett vanligt inslag i den buddhistiska kulturen och har en konstnärligt fulländad form som symboliserar Buddhas rena sinne, som är föreningen av allomfattande kärlek och visdom. Den påminner oss om att vi människor kan förena ett gott hjärta med intelligensen inom oss själva.

 Enligt Mahaparinirvana-sutran sade Buddha att en stupa gör att:

‘Många människors hjärtan blir lugna och glada’

Varje del av byggnaden har sin egen symboliska betydelse. Inne i stupan finns ett bönehjul med inuti över 350 miljoner mantran (böneramsor) som med varje varv ska sprida frid och lycka över världen.

Stupan byggdes på initiativ av Lama Ngawang. Den invigdes av fredspristagaren Dalai Lama vid en interreligiös ceremoni 1988.

 

Stupan är öppen för besök på dagtid.
För bokning av gruppvisningar, studiebesök & info kontakta:
tel. 0581-63 30 73 eller e-post: stupan@buddhismen.nu.
Adress: Solbo, Oppeby 246 Stupan -73 273 Fellingsbro

För vägbeskrivning och resekoordinator klicka här

Stupa-broschyr med väganvisning i PDF-format här.