Örebro

Karma Machik Chöling

Vi är en grupp som samlas till gemensamma studier i form av en bokcirkel med samtal och meditationer varje söndagskväll. Med start i slutet av januari 2023, kommer vi att börja på en ny bok.  Du som är intresserad att delta är mycket välkommen.  Vi läser Pema Chödrons “Välkomna det ovälkomna: lev helhjärtat i en förkrossad värld”.

Information/anmälan till vår kontakt nedan.,

Kontakt: nina@ktg.nu