Våra lärare

Lama Tsultim Gyaltso Rinpoche

Lama Tsultim Rinpoche föddes i Tibet.  Han erkändes 1982 vid 14 års ålder av H.H. Panchen Lama som en reinkarnation av den berömda retreatmästaren Tshampa Rinpoche från Yangpachen i Tibet.
21 år gammal genomförde han sin traditionella treårsretreat vid Tsurpu-klostret, Karmapas huvudkloster i Tibet. Efter retreaten blev Rinpoche utnämnd till Vajramästare av klostret i Yangpachen, där han var verksam i flera år.

År 2000, efter att ha arbetat för Dharma-center i Ostasien, blev Lama Tsultim Rinpoche inbjuden till Sverige av hans släkting, Lama Ngawang, centrets första ledare. Lama Tsultim Rinpoche assisterade Lama Ngawang under hans sista tid, och blev utnämnd till Buddhistiska gemenskapens ledare efter Lama Ngawang’s död.

Rinpoche bor med sin familj på centret och leder verksamheten på våra center på ett mycket uppskattat sätt. Han är känd för sitt genuint vänliga och ödmjuka sätt att vara samt för sin stora hjälpsamhet och djupa kunskap om buddhistisk utövning. Han undervisar på tibetanska som översätts till svenska.
 

You will find short summary of Lama Tsultim Rinpoche’s credentials in English in this brochure.

KhenChen Chödrag 

är en av den 17:e Karmapa’s huvudlärare och en återkommande gästlärare hos oss.

Khenpo Chödrag Rinpoche föddes i Khamprovinsen, Östra Tibet 1950.  Han påbörjade sina studier vid 9 års ålder vid Rumtek-klostret (nära den 16:e Gyalwa Karmapa Rangjung Rigpe Dorje). Efter en 12-årig studieperiod, vid 26 års ålder, utnämnde den 16:e Gyalwa Karmapa Rangjung Rigpe Dorje Chödrak Rinpoche till Khenpo (en titel som ges till framstående lärda personer inom bl.a. Karma Kagyu traditionen). Mellan hans 26:e och 31:a levnadsår, då han fullbordade sina studier i lingvistik, dialektik, filosofi samt epistemologi, studerade Khenpo Rinpoche även buddhistiska tantras.  Han förestod Nalanda Institute of Higher Studies vid Rumtek-klostret, så väl som vid KIBI (Karmapa International Buddhist Institute) i New Delhi under många år.  Khenpo Chödrak är en av den 17:e Gyalwa Karmapas huvudlärare.

 In English:

Khenpo Chödrag Rinpoche was born in the Kham province, Eastern Tibet, in 1950.  He commenced his studies at the age of 9 at the Rumtek-monastery (being close to H.H. the 16th Karmapa, Rangjung Rigpe Dorje). After 12 years of studies, at the age of 26, Chödrag Rinpoche was appointed to Khenpo by the 16th Karmapa (the title Khenpo is given to prominent, learned persons in amongst others, the Kagyu tradition).  Between the age of 26 to 31, Khenpo concluded his studies in linguistics, dialectics, philosophy and epistemology.  Simultaneously, Khenpo also studied Buddhist Tantra. Khenpo was in charge of Nalanda Institute of Higher Studies, Rumtek monastery, as well as KIBI (Karmapa International Buddhist Institute) in New Delhi for many years. Khenpo Chödrag is the main teacher of H.H. the 17th Gyalwa Karmapa 


Lama Sangpo

Lama Sangpo bor vanligtvis på Lama Tönsangs center i Frankrike där han bl.a. under många år har haft det övergripande ansvaret för treårsretreaterna.
Själv gjorde Lama Sangpo treårsretreat i Tibet och han och Lama Tsultim Rinpoche har känt varandra sedan de båda var unga.

 

 

Choephel - 2016Lama Chöpel

föddes i Ungern, bodde många år i Sverige för att så småningom återvända till Ungern.
Lama Chöpel genomförde på tidigt 80-tal den traditionella tibetansk-buddhistiska 3-årsretreaten under ledning av Lama Ngawang på retreatcentret i Fellingsbro. Lama Ngawang förblev Lama Chöpels lärare ända till Lama Ngawangs bortgång 2011.
Lama Chöpel förestår idag flera buddhistcenter i Ungern, och när han kommer till Sverige undervisar han hos sin svenska Sangha – här hos oss!  

Han är känd för att undervisa på närmast perfekt svenska med stor dos humor och ett skarpsinne som utstrålar medkänsla och kärlek.

Trehor Lama

föddes 1963 i Kham i Östra Tibet . Vid 13 års ålder igenkändes han som inkarnationen av vördade Agyal Rinpoche. Han studerade buddhistisk filosofi, texter och ritualer i olika delar av Kham och fullföljde sedan en traditionell treårsretreat under överinseende av vördade Kalu Rinpoche i Sonada, Indien. Därefter undervisade han på uppdrag av den 16:e Karmapa i Rumtek-klostret, Sikkim. År 2005 utnämndes han av den 17:e Karmapa och Shamar Rinpoche till andlig ledare av Institut Karmapa i Frankrike. Trehor Lama undervisar på många center i Europa där hans enkla men djupsinniga sätt att förmedla Buddhas visdom djupt rör vid människors hjärtan.

In English:

Trehor Lama was born in 1963 in the Kham Province, Eastern Tibet. At the age of 13 he was recognized as an incarnation of venerable Agyal Rinpoche. Trehor Lama studied Buddhist philosophy, texts and rituals in different areas of Kham and concluded his three-year retreat under the supervision of venerable Kalu Rinpoche in Sonada, India.  At the request of H.H. the 16th Karmapa, Trehor Lama taught at the Rumtek monastery in Sikkim.  In 2005 he was appointed to be the spiritual leader of Institute Karmapa in France, by H.H. 17th Karmapa and Shamar Rinpoche. Trehor Lama imparts the wisdom of the Dharma in a profound but easily relatable style touching many hearts in many centers in Europe.

Tidigare gäster och lärare – ett urval

H.H. Karmapa Thaye Dorje. http://karmapa.org
(läs mer även här)

Shamar Rinpoche http://shamarpa.org

Beru Khyentse Rinpoche

Lama Teunsang http://www.montchardon.fr

Shangpa Rinpoche http://www.shangpa.org/

Lama Kemtcho, Dhagpo Kagyu Ling

Lama Sangpo, associerad med Montchardon

Jetsunma Wangyal

Med flera…

För vår historia – ta del av vår jubileumsbroschyr inför HH den 17:e Karmapa’s första besök i Sverige, där det även framgår att Dalai Lama, Dilgo Khyentse, Sakya Trizin m.fl. andra eminenser besökt oss, antingen som gäster eller lärare.


 

 

 

 

 

Följande medlemmar undervisar/leder också vissa program:

Trudy Dechen Fredriksson

ger introduktioner och leder stillhetsmeditationer på vårt retreatcenter. Hon har varit aktiv på våra center sedan 1975. Trudy är även ordförande i Sveriges buddhistiska gemenskap.

Åsa Backlund

ger introduktioner till buddhismen och till meditation på vårt Stockholmcenter. Åsa har bl.a. gjort en treårsretreat på Dhagpo Kundreul Ling i Frankrike.

Johanna Jörgensen

leder studiecirklar, tar emot studiebesök och översätter för Tsultim Rinpoche. Johanna har gjort flera längre retreater och har studerat vid Samten Tse i Indien och vid Rangjung Yeshe Institute i Nepal.

Stefan Larsson

översätter åt Tsultim Rinpoche och leder kurser i tibetanska. Stefan har gjort flera längre retreater och disputerade på en avhandling om en tibetansk yogi i ämnet religionshistoria vid Stockholms universitet.

Jan Orrghen

leder stillhetsmeditationer.  Jan har gjort flera retreater, bl.a. den traditionella 3-årsretreaten och är föreningens officiella film-fotograf.

Denise Vestin

leder stillhetsmeditationer och har bl.a. studerat vid Rangjung Yeshe Institute i Nepal och hos Buddhistiska gemenskapen sedan 1999 Hon är föreningens webmaster och fotograf.