Projekt

Föreningen har flera projekt på gång. Vi är en förening som existerar tack vare enskilda individers ekonomiska stöd och därför, om du kan bidra på något sätt – ekonomiskt eller genom arbete, uppskattas det enormt!  Notera: vi har speciella konton för de olika projekten.

Mandalalunden

Vi har som första buddhistiska förening fått tillstånd att anlägga en askgravlund på Solbo Retreatcenter i Fellingsbro. Den kommer vara öppen för alla som önskar att sprida sin aska, oavsett trostillhörighet. Dess hemsida finner du här.  

Nyheter från april 2021 och oktober 2020 finner ni här!

(observera att länken tar er till mandalalunden.se’s hemsida)

Vi är tacksamma för ert fortsatta stöd, alla gåvor – stora som små – är välkomna och de kan sättas in på:

Buddhistiska gemenskapen –
Handelsbanken: 
Clearingsnr. 6162, Kontonr. 891 246 428

Märk inbetalningen med ditt namn

Juni 2021

 

Bilder nedan från sent 2019, när arbetet just hade påbörjats:

  • Böner för platsen och bygget
  • Här kommer det mer!
  • Rinpoche in Action!
  • Arbete pågår
  • Och så ska det “stampas”…
  • Armeringsjärn.
  • Nu livgardet på plats.
  • Cement.
  • KLAR!

Arbetet med mandalastupan fortsätter under sommaren 2020:

  • Lama Tsultim Rinpoche och Trudy Fredriksson 15 aug 2020

Lägesrapport – januari 2021:

Först och främst vill vi tacka alla som deltagit i arbetet och/eller skänkt pengar till projektet!

Arbetet med Mandalastupan och askgravlunden har kommit en god bit på väg men fortfarande återstår en hel del. Vi har gjort uppehåll i arbetet över vintern och kommer att fortsätta så fort vädret tillåter, förhoppningsvis under mars eller april.

Följande arbete kvarstår innan projektet kan anses vara avslutat, här listat med ung. kostnader: 

Plåtarbete, trappsteg och fris utvändigt40.000:-
Putsarbete, ut- och invändigt väggar72.000:-
Färgkostnad för målning av putsade ytor, ut- och invändigt5.000:-
Markarbeten inklusive grus och jord30.000:-
Specialtillverkad dörr till stupans ingång18.000:-
Elektriska installationer, belysning utvändigt och inne i stupan25.000:-
Diverse material och övrigt arbete (staty från Nepal, golv invändigt, fönster)50.000:-
Oförutsedda utgifter15.000:-
Summa återstående kostnader (inkl. moms) cirka225.000:-

Läs den utförliga rapporten här.  

Ett tempelbygge på retreatcentret

I juli 2017 välsignade H.H. Karmapa platsen där det ska byggas ett Njungetempel.  Vi har ett mindre startkapital men söker donationer för att förverkliga detta. Om du vill bidra ekonomiskt har du information nedan:

 

 

DONATIONER till TEMPEL-bygget:
Kontonummer 532 799 518
Clearingnummer 6162
Handelsbanken Hägersten
Buddhistiska gemenskapen KTG
Från utlandet:
BIC: HANDSESS
IBAN: SE11 6000 0000 0005 3279 951