Projekt

Föreningen har flera projekt på gång. Vi är en förening som existerar tack vare enskilda individers ekonomiska stöd och därför, om du kan bidra på något sätt – ekonomiskt eller genom arbete, uppskattas det enormt!  Notera: vi har speciella konton för de olika projekten.


Askgravlunden

Vi har som första buddhistiska förening fått tillstånd att anlägga en askgravlund på Solbo Retreatcenter i Fellingsbro. Den kommer vara öppen för alla som önskar att sprida sin aska, oavsett trostillhörighet.

Donationer eller arbetsinsatser tas gärna emot!

Kontonummer 891 246 428
Clearingnummer 6162
Handelsbanken Hägersten
Buddhistiska gemenskapen KTG

 

Läs mer här.

 

 


Ett tempelbygge på retreatcentret!

I juli 2017 välsignade H.H. Karmapa platsen där det ska byggas ett Njungetempel.  Vi har ett mindre startkapital men söker donationer för att förverkliga detta. Om du vill bidra ekonomiskt har du information nedan:

DONATIONER till TEMPEL-bygget:
Kontonummer 532 799 518
Clearingnummer 6162
Handelsbanken Hägersten
Buddhistiska gemenskapen KTG
Från utlandet:
BIC: HANDSESS
IBAN: SE11 6000 0000 0005 3279 951