Medlemskap

Medlemsformer:

Dina uppgifter behandlas naturligtvis med GDPR-sekretess. Som medlem bidrar du till vår buddhistiska gemenskaps fortlevnad och utveckling.

Medlemmar (oavsett form) är dessutom underlag för att räkna antalet anslutna inför ansökan om statligt bidrag (ca 80:-/per person & år)
via  Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG) som är ett registrerat trossamfund för  de flesta buddhistiska organisationer i Sverige.

KTG-Medlem

Du bidrar på ett kontinuerligt sätt med minimum 100 kr/månad. 

Både KTG-Danamedlem och KTG-Medlem ger bl.a. följande förmåner:

  • rabatter på samtliga evenemang efter 3 månaders anslutning
  • program, nyhetsbrev och speciella medlemsutskick via email
  • tillgång till vår lösenordslåsta medlemswebb. Där finns bl.a. filmer, bilder och inspelad undervisning.  

KTG-vän

  • Du sympatiserar med och vill stödja vår buddhistiska gemenskap.
    Du betalar ingen medlemsavgift, men får regelbunden information via e-post.

Donation

Utöver detta kan du alltid ge en gåva eller donation – antingen direkt när du besöker oss eller via Pg.  Du kan bidra med en engångsinbetalning eller kontinuerligt till olika projekt till Plusgiro 80 88 70-0 eller Bankgiro 538-5851 skriv gärna vad det gäller.

Det finns två sätt att vara och bli medlem.

Vi rekommenderar i första hand att bli medlem via skatteavdrag – läs mer här:  Buddhistisk dana  (sköts av Sveriges buddhistiska gemenskap, SBG,  och skatteverket). Var noga med att välja Buddhistiska gemenskapen Karma Tenpe Gyaltsen, eftersom Sveriges buddhistiska gemenskap, SBG, administrerar samtliga idag sammanslutna buddhistiska föreningar. 

Man  anmäler sig till senast 31 oktober innevarande år,  och medlemskapet/skatteavdraget träder i kraft 1 januari året därpå. Fram till 1 januari kan man betala in vår KTG medlemsavgift på det sätt som beskrivs nedan.

I andra hand, eller om du har anmält dig via Buddhistisk dana innan innevarande årsslut, kan man bli KTG medlem genom att betala  minst 100 kr/månad. Du sätter in den avgiften på vårt plusgiro 80 88 70-0, anger ditt namn och medlemsavgift och aktuell månad eller månader (om du vill kan du betala medlemsavgiften i förskott för flera månader). Om du inte vill ansluta dig till KTG via Buddhistisk dana via skattsedeln, måste du anmäla dig via ett formulär som du hittar här och som du ger eller skickar in till oss.

Har du ekonomisk möjlighet att bidra med en större månatlig gåva och eller andra donationer så sätts även dessa in på samma kontonummer.

Föreningen vilar på ideell grund och vi ber er därför bidra ekonomiskt!
Utan ert finansiella stöd i form av gåvor, avgifter och/eller medlemskap kan vi inte bedriva vår verksamhet! Det statliga bidraget uppgår till endast ca. 80kr per person och år. Som medlem bidrar du aktivt till att täcka de löpande kostnaderna (kring 30000 kr/mån) för retreatcentret och meditationscentret i Stockholm och till framtida verksamheter!

Notera att du inte behöver vara “buddhist” för att stödja vår verksamhet!

Vårt Plusgiro 80 88 70-0   –  kom ihåg att ange vad det gäller. 

Dålig ekonomi får dock aldrig utgöra hinder för att delta – tag kontakt med fredrik@ktg.nu för att diskutera en lösning.