Medlemskap

Om du vill bli medlem anmäler du dig via ett formulär som du hittar här, och som du ger eller skickar in till oss.
Medlemskapet, som ger flertalet förmåner som du kan läsa om nedan, är även ett underlag för att räkna antalet medlemmar inför ansökan om statligt bidrag genom Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd. Dina uppgifter behandlas med GDPR-sekretess.

Medlemsformer:

KTG-Medlem

Du bidrar med minimum 100 kr/månad. 
Dina förmåner är bl.a:

  • rabatter på samtliga evenemang efter 3 månaders medlemskap
  • program, nyhetsbrev och speciella medlemsutskick via email
  • tillgång till vår lösenordslåsta medlemswebb. Där finns bl.a. filmer, bilder och inspelad undervisning.  

KTG-vän

  • Du sympatiserar med och vill stödja vår buddhistiska gemenskap.
    Du betalar ingen medlemsavgift, men får regelbunden information via e-post.

Donation

Utöver detta kan du alltid ge en gåva eller donation – antingen direkt när du besöker oss eller via Pg.  Du kan bidra med en engångsinbetalning eller kontinuerligt till olika projekt  till  plusgiro 80 88 70-0 eller bankgiro 538-5851 skriv gärna vad det gäller.

Föreningen vilar på ideell grund och vi ber er därför bidra ekonomiskt!
Utan ert finansiella stöd i form av gåvor, avgifter och/eller medlemskap kan vi inte bedriva vår verksamhet! Det statliga bidraget uppgår till endast ca. 80kr per person och år. Som medlem bidrar du aktivt till att täcka de löpande kostnaderna (kring 30000 kr/mån) för retreatcentret och meditationscentret i Stockholm och till framtida verksamheter!

Notera att du inte behöver vara “buddhist” för att stödja vår verksamhet!

Vårt Plusgiro 80 88 70-0   –  kom ihåg att ange vad det gäller. 

Dålig ekonomi får dock aldrig utgöra hinder för att delta – tag kontakt med fredrik@ktg.nu för att diskutera en lösning.