Lama Ngawang

Dorje Lopön Lama Ngawang            1927-2011

Lama Ngawang kopiaLama Ngawang kom till Sverige 1976 på uppdrag av Hans helighet den 16:e Gyalwa Karmapa och Vördade Kalu Rinpoche efter förfrågan från medlemmarna på Karma Shedrup Dargye Ling (KSDL), buddistiskt center för studier och meditation, i Stockholm. Sedan dess och fram till sin död, April 2011, var Lama Ngawang andligt ansvarig för aktiviteterna inom samfundet KTG (Karme Tenpe Gyaltsen) med dess center KSDL (Karma Shedrup Dargye Ling) och retreatgården KDÖL (Karma Dechen Ösel Ling).   Under hans ledning genomfördes flera 3-års retreater på retreatcentret.

Han tillsåg att stupan i Fellingsbro inte bara blev en dröm, utan gjorde den till verklighet.

Han var även grundare av våra systercenter i Ungern, där han ofta föreläste.
Lama Ngawang kommer alltid bli ihågkommen som en stark personlighet och gedigen Dharma-utövare och -lärare.  Hans bok, som du kan hitta under rubriken Shopen Snölejonet ovan, ger en bra inblick i den stora kunskap han förmedlade.

 

Läs Lama Chöpels minnestal här.

READ ABOUT Lama Ngawang in ENGLISH here. 

“När vi utövar Dharma, blir våra sinnen inte diskriminerande och vi behöver inte längre vara ensidiga när vi önskar hjälpa någon. Vi blir opartiska och skiljer inte längre på bra eller dålig utövning. Vi går en medelväg. Om vi utövar utan att diskriminera andra religiösa traditioner, då finner vi allt i vår egen utövning. Om vi följer en tradition och samtidigt anser att alla andra skolor är sämre, då är det meningslöst att vara med i någon tradition överhuvudtaget. En sådan uppfattning förstör allesammans.
Alla skolor har del i vår tradition. I vår utövning tar denna hållning sig uttryck i att vi tänker på vad som är bäst för vårt framtida liv och på vad detta innebär. Då, när vi har förstått hur sinnet fungerar, dvs. sinnets natur, och vi kan disciplinera sinnet, när vi inte kämpar för dogmer och vi har slutat att diskriminera mellan bra och dåliga skolor, då är vi buddister, med en klar ickesekteristisk syn, utan att göra skillnad mellan människor, traditioner eller något annat. T ex om en person, vare sig kvinna eller man, gör något dåligt, behöver vi inte se ner på denne. Vi kan säga att han eller hon gör så eller så, istället för att kalla personen för syndig eller förvirrad. Denna persons liv är hans eget.
Vårt liv är vårt och ensamma möter vi döden och vår nästa existens. Det löser inte problemen att vi lägger vår smutsiga näsa i blöt. Istället måste vi ha en ren syn. Vad helst vi gör, måste vi göra med ren syn. Om någon gör något bra, behöver man inte jämföra det heller. Denna gör något bra men jag är bättre ändå. Så behöver man inte säga eller tänka. För din egen skull, för din egen lycka, i detta liv och i nästa, ta hand om dig själv!”