GDPR – General Data Protection Regulation

Hanteringen av personuppgifter, GDPR, General Data Privacy Regulation.

 

För dig som är medlem eller KTG-vän:

Personuppgifter vi samlar in:

Vi samlar in namn, födelsedatum (ej personnummer), adress, telefon och email för KTG:s medlemsförteckning. Medlemsdatat sparas lokalt på en lokal dator samt i pappersform i ett register hos personuppgiftsbiträde. Vi sparar och spårar INTE cookies. Vi lämnar INTE dina uppgifter till andra.

I de fall fotografier tas på deltagare i kurser/föreläsningar, ber vi alltid om tillåtelse att publicera. Publicering sker då enbart på medlemmarnas lösenordslåsta medlemsweb. Hemsida samt medlemsweb förvaltas av One.com, Danmark.

Hur vi använder personuppgifter:

Vi använder insamlad data för att bedriva vår verksamhet.  Det betyder att vi levererar program och information via post, email-utskick och via publik hemsida, Facebook samt Instagram.  Filmer publiceras på vår Youtube-kanal.  Via den lösenordslåsta medlemswebben kan medlemmar kommunicera med varandra.

En gång om året skickas det sammanlagda antalet regelbundna besökare och medlemmar till Sveriges buddhistiska samarbetsråd (SBS) och Myndigheten för statligt stöd (SST). Personuppgifter lämnas inte ut i samband med detta. SBS och SST har dock rätt att komma till KTG:s kontor och granska medlemsregistret. KTG har skyldighet att gentemot statsbidragsmyndigheten och i enlighet med bokföringslagen (kap. 7 § 2) spara dina uppgifter i sju år.

Hur du kontrollerar dina personuppgifter:

Ta kontakt med KTG:s personuppgiftskontakt (se namn och email nedan).

Vill du avsluta ditt medlemskap ska det göras skriftligen med din underskrift. Du får därefter en bekräftelse per email att ditt medlemskap har upphört.

När det gäller mailinglistan kan du när som helst själv säga upp eller ändra dina uppgifter via tjänsteleverantören Mailchimp.  Varje utskick avslutas med en länk där du själv kan administrera dina uppgifter. Om du inte själv kan hantera detta, kan du ta kontakt med KTG:s personuppgiftskontakt.

Personuppgiftsansvarig:  Buddhistiska gemenskapen Karme Tenpe Gyaltsen (KTG)
Personuppgiftskontakt: Trudy Fredriksson, Johanna Jörgensen, Denise Vestin.

För dig som är med i vår e-postlista:

Du är med i våra e-postregister över alla som sympatiserar med och vill ha information om arbetet i vår buddistiska gemenskap.

Vilka uppgifter vi sparar och hur vi använder dem:

Vi sparar din e-postadress hos vår tjänsteleverantör Mailchimp.
Vi använder insamlade adresser endast för att skicka information via e-postutskick.

Hur du kontrollerar dina uppgifter:

Du när som helst själv säga upp eller ändra dina uppgifter via tjänsteleverantören Mailchimp.  Varje utskick avslutas med en länk där du själv kan administrera dina uppgifter. Om du inte själv kan hantera detta, kan du ta kontakt med KTG:s personuppgiftskontakt.

Hur du kontrollerar dina personuppgifter:

Ta kontakt med KTG:s personuppgiftskontakt (se namn och email nedan).

När det gäller mailinglistan kan du när som helst själv säga upp eller ändra dina uppgifter via tjänsteleverantören Mailchimp.  Varje utskick avslutas med en länk där du själv kan administrera dina uppgifter. Om du inte själv kan hantera detta, kan du ta kontakt med KTG:s personuppgiftskontakt.

Personuppgiftsansvarig:  Buddhistiska gemenskapen Karme Tenpe Gyaltsen (KTG)
Personuppgiftskontakt: Trudy Fredriksson, Johanna Jörgensen, Denise Vestin.