GDPR – General Data Protection Regulation

Hanteringen av personuppgifter, GDPR, General Data Privacy Regulation.

 

För dig som är Ordinarie medlem, Danamedlem eller KTG-vänmedlem:

Personuppgifter vi samlar in:

Vi samlar in personuppgifter i KTG:s medlemsförteckning. Medlemsdatat sparas på en lokal dator och back-up samt delvis i pappersform i ett register på KTG som handskas av ett personuppgiftsbiträde. Vi sparar och spårar INTE cookies. 

I de fall fotografier tas på deltagare i kurser/föreläsningar, ber vi alltid om tillåtelse att publicera. Publicering sker då enbart på medlemmarnas lösenordslåsta medlemsweb. Hemsida samt medlemsweb förvaltas av One.com, Danmark.

Hur vi använder personuppgifter:

Vi använder insamlade data för att bedriva vår verksamhet. Det betyder att vi levererar program och information via post, email-utskick och via publik hemsida, Facebook samt Instagram.  Filmer publiceras på vår Youtube-kanal.  Via den lösenordslåsta medlemswebben kan medlemmar kommunicera med varandra.

Danaregistret administreras av KTG i Sveriges buddhistiska gemenskaps (SBG) databas som hanteras GDPR-skyddad av SBG:s ansvariga för underlaget för Skatteverkets utbetalning av Dana via Skattsedeln. 

Dessutom administreras våra medlemsregister av KTG i SBG:s centrala registerbas som hanteras GDPR-skyddad av SBG:s ansvariga för underlaget för ansökan om statsbidrag. SBG och Myndigheten för statligt stöd (SST) har rätt att granska detta register genom stickprov. KTG och SBG har skyldighet att gentemot statsbidragsmyndigheten och i enlighet med bokföringslagen (kap. 7 § 2) spara uppgifterna i sju år. 

Både KTG och SBG ansvarar för GDPR-säkringen av personuppgifterna. Se följande länk: https://www.sverigesbuddhister.se/gdpr/

Hur du kontrollerar dina personuppgifter:

Ta kontakt med KTG:s personuppgiftskontakt (se namn och email nedan).

Vill du avsluta ditt medlemskap ska det göras skriftligen med din underskrift. Du får därefter en bekräftelse per email att ditt medlemskap har upphört.

När det gäller mailinglistan kan du när som helst själv säga upp eller ändra dina uppgifter via tjänsteleverantören Mailchimp.  Varje utskick avslutas med en länk där du själv kan administrera dina uppgifter. Om du inte själv kan hantera detta, kan du ta kontakt med KTG:s personuppgiftskontakt.

Personuppgiftsansvarig:  Buddhistiska gemenskapen Karme Tenpe Gyaltsen (KTG)
Personuppgiftskontakt: 
Trudy Fredriksson, gällande medlemsregistren.
Johanna Jörgensen, Denise Vestin gällande annat, så som social medier mm. 

För dig som är med i vår e-postlista:

Du är med i våra e-postregister över alla som sympatiserar med och vill ha information om arbetet i vår buddhistiska gemenskap.

Vilka uppgifter vi sparar och hur vi använder dem:

Vi sparar din e-postadress hos vår tjänsteleverantör Mailchimp.
Vi använder insamlade adresser endast för att skicka information via e-postutskick.

Hur du kontrollerar dina uppgifter:

Du kan när som helst själv säga upp eller ändra dina uppgifter via tjänsteleverantören Mailchimp. Varje utskick avslutas med en länk där du själv kan administrera dina uppgifter. Om du inte själv kan hantera detta, kan du ta kontakt med KTG:s personuppgiftskontakt.

Hur du kontrollerar dina personuppgifter:

Ta kontakt med KTG:s personuppgiftskontakt (se namn och email nedan).

När det gäller mailinglistan kan du när som helst själv säga upp eller ändra dina uppgifter via tjänsteleverantören Mailchimp. Varje utskick avslutas med en länk där du själv kan administrera dina uppgifter. Om du inte själv kan hantera detta, kan du ta kontakt med KTG:s personuppgiftskontakt.

Personuppgiftsansvarig: Buddhistiska gemenskapen Karme Tenpe Gyaltsen (KTG)
Personuppgiftskontakt: Johanna Jörgensen, Denise Vestin.