Askgravlunden

Lägesrapport – januari 2021:

Först och främst vill vi tacka alla som deltagit i arbetet och/eller skänkt pengar till projektet!

Arbetet med Mandalastupan och askgravlunden har kommit en god bit på väg men fortfarande återstår en hel del. Vi har gjort uppehåll i arbetet över vintern och kommer att fortsätta så fort vädret tillåter, förhoppningsvis under mars eller april. 

Följande arbete kvarstår innan projektet kan anses vara avslutat, här listat med ung. kostnader: 

Plåtarbete, trappsteg och fris utvändigt 40.000:-
Putsarbete, ut- och invändigt väggar 72.000:-
Färgkostnad för målning av putsade ytor, ut- och invändigt 5.000:-
Markarbeten inklusive grus och jord 30.000:-
Specialtillverkad dörr till stupans ingång 18.000:-
Elektriska installationer, belysning utvändigt och inne i stupan 25.000:-
Diverse material och övrigt arbete (staty från Nepal, golv invändigt, fönster) 50.000:-
Oförutsedda utgifter 15.000:-
Summa återstående kostnader (inkl. moms) cirka 225.000:-

Läs den utförliga rapporten här.  

  • Böner för platsen och bygget
  • Här kommer det mer!
  • Rinpoche in Action!
  • Arbete pågår
  • Och så ska det “stampas”…
  • Armeringsjärn.
  • Nu livgardet på plats.
  • Cement.
  • KLAR!

Vi är tacksamma för ert fortsatta stöd, alla gåvor – stora som små – är välkomna och de kan sättas in på: 

Buddhistiska gemenskapen –
Handelsbanken: 
Clearingsnr. 6162, Kontonr. 891 246 428
märk inbetalningen med ditt namn.