Utförlig lägesrapportering

Mandalastupan och askgravlunden – en lägesrapport, jan 2021

Arbetet med Mandalastupan och asklunden har kommit en god bit på väg men fortfarande återstår en hel del. Vi har nu gjort uppehåll i arbetet över vintern och kommer att fortsätta så fort vädret tillåter, förhoppningsvis under mars eller april.

Vi vill tacka alla som deltagit i arbetet och/eller skänkt pengar till projektet.

Under sommaren och den gångna hösten blev en hel del arbete utfört.  Stupans stomme är färdig, uppmurad med lecablock som har grundputsats och beklätts med putsnät.

Taket är en komplicerad konstruktion som krävt mycket tankearbete. Lama Tsultim Rinpoche har med Thomas hjälp fått pusslet att stämma.

Stockar sågades till och passades ihop i ett rutmönster på markplan och forslades sedan till stupan. Där lyftes de upp och monterades ihop, stock för stock, med en del korrigeringar på plats. Arbetet fortsatte med att, med reglar och råsponts-brädor, konstruera ett lagom sluttande tak med ett litet ”hus” högst upp. Hela denna träkonstruktion bekläddes sedan med svart takduk.

Sedan tog plåtslagaren vid och klädde in hela skapelsen med ärggrön takplåt. Taket är således på plats, endast målning av synliga träytor i konstruktionen återstår till våren.

När det kommer till arbetet med att färdigställa väggar ut- och invändigt har vi beslutat ta professionell hjälp med det putsarbete som måste utföras. Det är ett komplicerat arbete som kräver en erfarenhet som vi i föreningen inte besitter. Vi har kontaktat ett företag i branschen och fått en offert på arbetskostnaden. Materialet finns redan på plats. Det arbetet kan påbörjas i april eller när vädret tillåter, utetemperaturen får ej understiga +8 grader under dygnet.

Inne i stupan har vi placerat ett stort, klotformat, granitblock som Lama Tsultim Rinpoche, med delvis bistånd av Fredrik, kapat toppen på. Ovanpå denna sten ska det placeras en staty i sten som Rinpoche beställt från Nepal.

Under den stora granitstenen inne i stupan skall fyra mandalaplattor placeras. Dessa är utförda i mässing, tillverkade i Nepal, och välsignade av både Hans Helighet Karmapa och av Shamar Rinpoche. Därefter skall golvnivån invändigt höjas med cirka 50 cm och en betongplatta ska gjutas ovanpå.

Om vi gör en översyn av vad som återstår i form av arbete och kostnader så ser vi följande, kostnader inklusive moms:

Plåtarbete, trappsteg och fris utvändigt                                                               40.000:-

Putsarbete, ut- och invändigt väggar                                                                     72.000:-

Färgkostnad för målning av putsade ytor, ut- och invändigt                              5.000:-

Markarbeten inklusive grus och jord                                                                   30.000:-

Specialtillverkad dörr till stupans ingång                                                            18.000:-

Elektriska installationer, belysning utvändigt och inne i stupan                     25.000:-

Diverse material och övrigt arbete
(staty från Nepal, golv invändigt, fönster)                                                             50.000:-

Oförutsedda utgifter                                                                                               15.000:-

Summa återstående kostnader cirka                                                                  225.000:-

Därför är vi tacksamma för ert fortsatta stöd, alla gåvor – stora som små – är välkomna och de kan sättas in på:

Buddhistiska gemenskapen – Handelsbanken
Clearingnr. 6162, Kontonr. 891 246 428
Märk inbetalningen med ditt namn.

Vi hoppas att kunna slutföra byggprojektet under innevarande år. Arbetsveckor planeras in längre fram i vår när vädret tillåter. Vi återkommer med information kring detta längre fram.

Med vänliga hälsningar,

Thomas och Palden
från byggruppen