Örebro-gruppen

Karma Machik Chöling

Medborgarskolan, Lokal 309, Storgatan 18,  Örebro

Örebro-gruppen håller i stillhetsmeditationer varannan onsdag.

Kontakt: nina@ktg.nu