Fördjupningskurs i buddhistisk filosofi

2/8 – 7/8 (English below)
Sommarkurs med Khenpo Chödrak Rinpoche

Ris-skott sutran
(Eng. Rice Seedling Sutra, skt. Śalistambasūtra; tib. ས་ལུའི་ལྗང་པའི་མདོ་)

I denna Mahayanasutra använder Buddha Shakyamuni liknelsen med ett frös utveckling till ett riskskott för att förklara hur allting uppstår. Med hjälp av detta exempel förklaras tillblivelsens tolv länkar av ömsesidigt beroende (eng. the twelve links of interdependent origination) som är en av buddhismens mest centrala läror. Förhållandet mellan orsak och verkan visar att ingenting har en oberoende verklig existens, utan att allt existerar i förhållande till något annat, detta gäller såväl materiella som mentala fenomen.

Undervisningen översätts till engelska och vänder sig till alla intresserade.

Datum: 2/8 kl. 19 – 7/8 kl. 13
Plats: Solbo retreatcenter, Fellingsbro
Avgift: medlemmar: 1500 kr, övriga 2000 kr. Övernattning: medlemmar: 100 kr/natt, övriga 200 kr/natt. Eget tält medlemmar: 50 kr/natt, övriga: 100 kr/natt.
Mat: frukost 40 kr, lunch 70 kr, kvällsmat 40 kr. Observera att det finns begränsat antal platser på Solbo. Platserna tilldelas de som anmäler sig först.

Anmälan och frågor till johanna@ktg.nu senast 15/7.

In English:

Course in Buddhist Philosophy:
Summer Course with Guest Teacher Khenpo Chödrak Rinpoche

Rice Seedling Sutra
(skt. Śalistambasūtra; tib. ས་ལུའི་ལྗང་པའི་མདོ་)

In this Mahayana Sutra Buddha Shakyamuni uses the parable of a seed’s development to a rice seedling in order to explain how things come into being.  Using this example, he explains the 12 links of interdepend origination, which is one of Buddhism’s most central teachings.  The relation of cause and effect show that nothing has an independent reality but exists in relation to something else – regardless if this is a material or mental phenomenon.

The teaching will be translated into English.

Date: 2/8 kl. 19 – 7/8 kl. 13
Place: Solbo retreatcenter, Fellingsbro
Cost: members: 1500 kr, others 2000 kr. Daily rate (living quarters) members: 100 kr/night, others 200 kr/night. If you bring a tent, members: 50 kr/night, others: 100 kr/night.
Food: Breakfast 40 kr, Lunch 70 kr, Dinner 40 kr. Please note, that there are limits to beds in our huts, hence the beds will be allotted on a first come first served basis.

Registration and questions:  johanna@ktg.nu the latest 15/7.