Njungne – retreat med fasta

28-29/5 Njungne – retreat med fasta.

Denna retreat äger rum under den buddhistiska högtiden Saka Dawa, då vi firar Buddhas födelse, uppvaknande och uppgående i paranirvana. Njungne är en djupgående retreat på två och en halv dag, en tidsperiod som kan vara speciellt lämplig för människor vars tidsschema inte tillåter längre retreater. I utövningen ingår flera löften som tas under retreatdagarna, där den andra dagen ägnas åt fasta och tystnad. Meditationen baseras på den tusenarmade Chenrezig (Avalokiteshvara) – förkroppsligandet av alla Buddhors kärleksfulla vänlighet och medkänsla – och har sitt ursprung i den indiska nunnan Gelongma Palmos insikter.

Njungne är en kraftfull utövning som om den utförs med en altruistisk motivation, är en mycket effektiv metod för att utveckla medkänsla och rena negativ karma.

I samband med retreaten ges kortare undervisning och instruktioner vid behov.

Ta med sängkläder, inte sovsäck. Vi vill även be deltagarna att hjälpa till praktiskt inför, under och efter njungne-retreaten med städning, matlagning och så vidare.

Datum: mån 28/5 – tis 29/5.
Klockan: Eftersom Njungne startar tidigt på morgonen bör man infinna sig eftermiddagen/kvällen innan, dvs. den 27/5. Njungne slutar dag tre ca kl. 8., dvs. den 30/5.
Plats: KSDL buddhistcenter i Stockholm.
Avgift: medlemmar: 400 kr, övriga 600.
Utöver detta, är du om du har möjlighet, välkommen att lämna en frivillig gåva till centret.
Anmälan och frågor till johanna@ktg.nu senast den 24/5.
Obs! För att delta i retreaten krävs vissa förkunskaper och godkännande av Lama Tsultim Rinpoche.

Även om du inte har möjlighet att delta i hela retreaten är du välkommen att komma och sitta med en stund under någon av dagarna, när det passar dig. För detta krävs ingen föranmälan.