Njungne retreat

1/7 – 16/7. (info in English below)

Njungne är en djupgående retreat på två och en halv dag, en tidsperiod som kan vara speciellt lämplig för människor vars tidsschema inte tillåter längre retreater.

I utövningen ingår flera löften som tas under retreatdagarna, där den andra dagen ägnas åt fasta och tystnad. Meditationen baseras på den tusenarmade Chenrezig (Avalokiteshavara) – förkroppsligandet av alla buddhors kärleksfulla vänlighet och medkänsla – och har sitt ursprung i den indiska nunnan Gelongma Palmos insikter.

I samband med retreaten ges även kortare undervisning och instruktioner vid behov. För att delta i hela retreaten krävs vissa förkunskaper och godkännande av Lama Tsultim Rinpoche. De som inte har möjlighet att delta under hela perioden välkomnas att vara med och recitera Chenrezigs mantra under dagen/dagarna.

På grund av begränsade möjligheter till övernattning, får man räkna med att sova på en madrass på golvet. Ta med sängkläder, kudde och/eller sovsäck. Vi vill även be deltagarna att hjälpa till praktiskt inför, under och efter Njungne-retreaten med städning och så vidare.

Datum: 1/7–16/7. Observera att du kan delta i ett eller flera ”set” Njungne. (Första setet: 1/7–2/7, andra setet: 3/7–4/7 osv.)

Eftersom njungnen startar tidigt på morgonen bör man infinna sig på centret eftermiddagen/kvällen innan. Varje pass slutar dag tre ca kl. 8 på morgonen. OBS! Detta innebär att för att t.ex. delta i första setet behöver man infinna sig på centret på kvällen den 30/6 och det först setet slutar på morgonen den 3/7.

Plats: Retreatcentret Solbo, Fellingsbro.
Avgift: Avgift för att delta i ett set: medlem 400 kr, övriga 600 kr. Avgift för att delta i två set eller mer: medlem 250 kr/set, övriga 350 kr/set (inkluderar mat samt övernattning).
Anmälan och frågor: johanna@ktg.nu eller tel. 08-88 69 50 senast 20/10.

 

In English:

Njungne Fasting Retreat

Practicing Njungne during a retreat of  2 ½ days is a profound experience. This duration is chosen specially to suit busy persons whose time schedule does not allow for longer retreats. The Njugne meditation origin is the Indian nun Gelongma Palmo’s insights and is based on the thousand-arm Chenrezig (Skt. Avalokiteshvara) who is the embodiment of all Buddhas’ loving kindness and compassion.  Njugne is a powerful practice, which, if done with an altruistic motivation, is very effective in developing compassion and cleansing negative karma.

The retreat includes taking several practice vows. Day two is done in silence and fasting.  Instructions will be given, if needed.

Bring bedlinen, not sleeping bags.  We also wish that the participants help with preparations and work (such as cleaning and cooking) before, during and after the retreat.

Date: 1/7 – 16/7. Note that you may partake in one or several sets of Njugne.  (First set: 1/7 – 2/7, second set: 3/7 – 4/7 etc. during the period of 16 days).

Between hours: We start the Njugne early, so you need to arrive the night before.  Every set ends on the third day at around 8 am.
Place: Solbo Retreatcenter, Fellingsbro
Cost: member: 400 kr, others 600 kr for one set. If you participate in more than one set: member: 250/per set, others 350/per set. All included.

In addition  to this – you may give a gift to the center, if you please.
Registration and questions:  johanna@ktg.nu the latest 25/6.