Vy-navigering

Evenemang vynavigering

Idag

GÄSTFÖRELÄSARE!

ONLINE Hökarvägen 2a, Hägersten

DENNA GÅNG: GÄSTFÖRELÄSNING

DrumChö: höstretreat på Det oändliga ljusets Buddha

Solbo Retreatcenter Solbo, Oppeby 246,, Fellingsbro

Drumchö är en årligen återkommande retreat som startades i juli 2012. Lama Tsultim Rinpoche leder retreaten och ger instruktioner till Amitabhas, det oändliga ljusets buddhas, ritual med allt vad det innebär med recitation och visualisering.