Visualiseringens betydelse i meditationen

 7-8/4.
Visualisering ingår i många av de utövningar som regelbundet utförs på våra center. För att dessa utövningar ska bli meningsfulla är det viktigt att förstå vad som menas med visualisering, dessutom är det viktigt att veta hur och varför denna metod används.
Med utgångspunkt i den välkända tibetanska mästaren Jamgon Kongtrul Lodro Tayes (1813-99) text Uppbyggandets – och Fullbordandets faser, (eng. Creation and Completion) kommer Trehor Lama förklara syftet med visualisering. Denna text innehåller värdefulla och praktiska råd till de som önskar påbörja och fördjupa sig i tibetansk buddhistisk meditation.
Undervisningen vänder sig till alla intresserade.

Datum: lör 7/4 och sön 8/4 kl. 13- 18.
Plats: Mälarhöjden, Stockholm.
Avgift: medlemmar: 500 kr, övriga 750 kr.
Anmälan och frågor till johanna@ktg.nu senast den 3/4.