Våra lärare

Lama Tsultim Gyaltso Rinpoche

lamaTsultimsmallLama Tsultim Rinpoche erkändes 1982 vid 14 års ålder av H.H. Panchen Lama som en reinkarnation av den berömda retreatmästaren Tshampa Rinpoche från Yangpachen i Tibet.
21 år gammal genomförde han sin traditionella treårsretreat vid Tsurpu-klostret, Karmapas huvudkloster i Tibet. Efter retreaten blev Rinpoche utnämnd till Vajramästare av klostret i Yangpachen, där han var verksam i flera år.
Rinpoche kom till Sverige första gången i början av 2000-talet på inbjudan av sin släkting Lama Ngawang, efter att ha ansvarat för ett Dharmacenter i Sydostasien.
Sedan flera år tillbaka är han bosatt på buddhistcentret i Mälarhöjden med sin familj. Rinpoche leder verksamheten på våra center på ett mycket uppskattat sätt. Han är känd för sitt genuint vänliga och ödmjuka sätt att vara samt för sin stora hjälpsamhet och djupa kunskap om buddhistisk utövning. Han undervisar på tibetanska som översätts till svenska.

Gästlärare – hösten/vintern 2017

Khenpo Chödrag Rinpoche föddes i Khamprovinsen, Östra Tibet 1950.  Han påbörjade sina studier vid 9 års ålder vid Rumtek-klostret (nära den 16:e Gyalwa Karmapa Rangjung Rigpe Dorje). Efter en 12-årig studieperiod, vid 26 års ålder, utnämnde den 16:e Gyalwa Karmapa Rangjung Rigpe Dorje Chödrak Rinpoche till Khenpo (en titel som ges till framstående lärda personer inom bl.a. Karma Kagyu traditionen). Mellan hans 26:e och 31:a levnadsår, då han fullbordade sina studier i lingvistik, dialektik, filosofi samt epistemologi, studerade Khenpo Rinpoche även buddhistiska tantras.  Han förestod Nalanda Institute of Higher Studies vid Rumtek-klostret, så väl som vid KIBI (Karmapa International Buddhist Institute) i New Delhi under många år.  Khenpo Chödrak är en av den 17:e Gyalwa Karmapas huvudlärare.

Choephel - 2016
Our dear Lama Choephel discusses Dharma with great joy and humor

Lama Chöpel föddes i Ungern, bodde många år i Sverige för att så småningom återvända till Ungern.
Lama Chöpel genomförde på tidigt 80-tal den traditionella tibetansk-buddhistiska 3-årsretreaten under ledning av Lama Ngawang på retreatcentret i Fellingsbro. Lama Ngawang förblev Lama Chöpels lärare ända till Lama Ngawangs bortgång 2011.
Lama Chöpel förestår idag flera buddhistcenter i Ungern, och när han kommer till Sverige undervisar han hos sin svenska Sangha – här hos oss!  Han är känd för att undervisa på närmast perfekt svenska med stor dos humor och ett skarpsinne som utstrålar medkänsla och kärlek.

Tidigare & återkommande gäster och lärare – ett urval

H.H. Karmapa Thaye Dorjehttp://karmapa.org
(läs mer även här)

Shamar Rinpoche http://shamarpa.org

Beru Khyentse Rinpoche

Lama Ngawang – vår första residenta lama. Läs mer om honom här.

Lama Teunsang http://www.montchardon.com

Shangpa Rinpochehttp://www.shangpa.org/

Trehor Lama – associerad med Bodhipath centers

Lama Kemtcho, Dhagpo Kagyu

Lama Sango, associerad med Montchardon

Lama Chöpel, http://www.buddha-tar.hu, vårt systercenter

Jetsunma Wangyal

Med flera…

För vår historia – ta del av vår jubileumsbroschyr inför HH den 17:e Karmapa’s första besök i Sverige, där det även framgår att Dalai Lama, Dilgo Khyentse, Sakya Trizin m.fl. andra eminenser besökt oss, antingen som gäster eller lärare.


Följande medlemmar undervisar/leder också vissa program:

Trudy Dechen Fredriksson

ger introduktioner och leder stillhetsmeditationer på vårt retreatcenter. Hon har varit aktiv på våra center sedan 1975. Trudy är även ordförande i Sveriges buddhistiska samarbetsråd.

Åsa Backlund

ger introduktioner till buddhismen och till meditation på vårt Stockholmcenter. Åsa har bl.a. gjort en treårsretreat på Dhagpo Kundrreul Ling i Frankrike.

Johanna Jörgensen

leder studiecirklar och översätter för Tsultim Rinpoche. Johanna har gjort flera längre retreater och har studerat vid Samten Tse i Indien och vid Rangjung Yeshe Institute i Nepal.

Stefan Larsson

översätter åt Tsultim Rinpoche och leder kurser i tibetanska. Stefan har gjort flera längre retreater och disputerade på en avhandling om en tibetansk yogi i ämnet religionshistoria vid Stockholms universitet.

Jan Orrghen

leder Shiné-meditationer.  Jan har gjort flera retreater, bl.a. den traditionella 3-års retreaten och är föreningens officiella film-fotograf.

Gittan Rosén

leder Kum Nye Yoga på retreatcentret.

Denise Vestin

Stillhetsmedationer – tillika föreningens webmaster och fotograf.