Stillhetsmeditation – varannan torsdag

Drop in jämna veckor med start 11/1.

Stillhetsmeditation (”shiné” på tibetanska och ”calm abiding” på engelska) är en buddhistisk utövning då vi mediterar under tystnad. Meditationen hjälper oss att stilla vårt vanligtvis splittrade sinne. Med denna metod kan vi successivt lära oss mer om hur vårt eget sinne fungerar, hur tankar och känslor uppstår, samt hur vi kan hantera dessa på ett konstruktivt sätt. Stillhetsmeditationen ligger till grund för all vidare meditation inom vår tradition. Det kommer att ges instruktioner och kortare undervisning i samband med meditationen.

Plats: Buddhistcentret i Mälarhöjden, KSDL.

Tid: Torsdagar jämna veckor kl. 19-20 (start 11/1)