Retreat: grundläggande stillhetsmeditation

10/11 – 12/11.

Med Jan Orrghen

Stillhetsmeditation är en både grundläggande och avancerad övning, som passar alla oavsett var vi befinner oss på vägen. Under retreaten går vi igenom olika sätt att utöva stillhetsmeditation, både med hjälp av objekt – som till exempel andningen – och utan. Vi berör centrala delar (i meditationen) som medvetenhet och koncentration, och undersöker vilken roll begrepp som tillflykt och samsara har i förhållande till utövningen. Under ett av passen gör vi den på centret återkommande Chenresigmeditationen, för att se hur den kan utföras inom ramen för stillhetsmeditation.

Retreaten lämpar sig för alla, oavsett tidigare förkunskaper. För frågor kontakta jan@ktg.nu.

Datum: preliminärt 10/11 kl. 19 – 12/11 kl. 10.30.
Plats: Solbo retreatcenter.
Avgift: medlemmar 250 kr, övriga 400 kr.
Mat: frukost 40 kr, lunch 70 kr, middag 40 kr.
Övernattning: medlem 200 kr/natt, övriga 300 kr/natt.

Anmälan och frågor senast 6/11 till stupan@ktg.nu och ange vilka nätter och måltider det gäller samt ev. allergier. Ta med sängkläder (ej sovsäck, tack).