Njugne retreat

26/10-10/11.

Njungne är en djupgående retreat på två och en halv dag, en tidsperiod som kan vara speciellt lämplig för människor vars tidsschema inte tillåter längre retreater.

I utövningen ingår flera löften som tas under retreatdagarna, där den andra dagen ägnas åt fasta och tystnad. Meditationen baseras på den tusenarmade Chenrezig (Avalokiteshavara) – förkroppsligandet av alla buddhors kärleksfulla vänlighet och medkänsla – och har sitt ursprung i den indiska nunnan Gelongma Palmos insikter.

I samband med retreaten ges även kortare undervisning och instruktioner vid behov. För att delta i hela retreaten krävs vissa förkunskaper och godkännande av Lama Tsultim Rinpoche. De som inte har möjlighet att delta under hela perioden välkomnas att vara med och recitera Chenrezigs mantra under dagen/dagarna.

På grund av begränsade möjligheter till övernattning, får man räkna med att sova på en madrass på golvet. Ta med sängkläder, kudde och/eller sovsäck. Vi vill även be deltagarna att hjälpa till praktiskt inför, under och efter Njungne-retreaten med städning och så vidare.

Datum: 26/10-10/11. Observera att du kan delta i ett eller flera ”set” Njungne. (Första setet: 26/10–27/10, andra setet: 28/10-29/10 osv.)

Eftersom njungnen startar tidigt på morgonen bör man infinna sig på centret eftermiddagen/kvällen innan. Varje pass slutar dag tre ca kl. 8 på morgonen. OBS! Detta innebär att för att t.ex. delta i första setet behöver man infinna sig på centret på kvällen den 25/10 och det först setet slutar på morgonen den 28/10.

Plats: Hökarvägen 2, Mälarhöjden.
Avgift: Avgift för att delta i ett set: medlem 400 kr, övriga 600 kr. Avgift för att delta i två set eller mer: medlem 250 kr/set, övriga 350 kr/set (inkluderar mat samt övernattning).
Anmälan och frågor: johanna@ktg.nu eller tel. 08-88 69 50 senast 20/10.