Medlemskap

Föreningen vilar på ideel grund och vi ber er därför bidra ekonomiskt!

Utan ert finansiella stöd i form av gåvor, avgifter och/eller medlemskap kan vi inte bedriva vår verksamhet! Det statliga bidraget (se nedan) uppgår till endast ca. 80 kr per person och år. Som medlem bidrar du aktivt till att täcka de löpande kostnaderna (kring 30 000 kr/mån) för retreatcentret och meditationscentret i Stockholm och till framtida verksamheter!

Notera att du inte behöver vara ”buddhist” för att stödja vår verksamhet!

Dålig ekonomi får dock aldrig utgöra hinder för att delta – tag kontakt med fredrik@ktg.nu för att diskutera en lösning.

Om du vill bli medlem, måste du anmäla dig via ett formulär som du kan få genom att maila Fredrik ovan. Detta utgör sedan även ett underlag för att räkna antalet medlemmar inför ansökan om statligt bidrag genom Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd. Därför kan man bara vara registrerad medlem i en (1) buddhistisk förening (eller samfund). Dina uppgifter behandlas med sekretess. Medlemskapsformer:

KTG-Medlem

  • Du bidrar med minimum 100 kr/månad. Dina förmåner är bl.a:
     – rabatter på samtliga evenemang efter 3 månaders medlemskap
     – program, nyhetsbrev och medlemsutskick via email

KTG-vän

  • Du är stödmedlem som skänker 300 kr/år. Dina förmåner är:
     – program, nyhetsbrev och medlemsutskick via email

Stupans vänner

  • Du betalar ingen medlemsavgift, men får regelbunden information via e-post.

Vårt är plusgiro 80 88 70-0 eller bankgiro 538-5851- kom ihåg att ange vad det gäller. 

Donation

Utöver detta kan du alltid ge en gåva eller donation – antingen direkt när du besöker oss eller via Pg.  Du kan bidra med en engångsinbetalning eller kontinuerligt till olika projekt  till  plusgiro 80 88 70-0 eller bankgiro 538-5851 skriv gärna vad det gäller.