Meditationsdag

27/5 Extrainsatt program: 

Meditationsdag i samband med Buddhadagen (Vesak)
Retreatcentret i Fellingsbro

Trudy Dechen leder en retreatdag med stillhetsmeditation.  Vi tränar vårt vanligtvis splittrade, överaktiva sinne att vara närvarande och inkännande i varje ögonblick, i varje situation. Successivt lär vi oss mer om hur vårt sinne fungerar, hur tankar och känslor uppstår, samt hur vi kan hantera dessa när vi möter problem eller livskriser. Det finns möjlighet att stanna några dagar för egen retreat.
Plats: Solbo retreatcenter.
Datum: sön 27/5 kl. 10-16.
Eventuella övriga datum följer senare, kontakta stupan@buddhismen.nu om du vill delta i eller boka en gruppintroduktion.
Avgift: 250 kr. inkl. lunch och fika.
Anmälan och frågor: senast 22/5 till stupan@buddhismen.nu eller 0581-633 073.