Mahakala-utövning

15/1, 14/2, 16/3

Mahakala-utövningen görs för den buddhistiska lärans bevarande, för att den ska förbli autentisk och till hjälp för alla kännande varelser. För att delta i själva recitationen krävs dels att man tagit tillflykt, dels ”lung” (textöverföring) och tillåtelse av Lama Tsultim Rinpoche. Själva meditationsutövningen utförs enbart av personer som fått sådana instruktioner i längre retreat. Alla är dock välkomna att sitta med.

Datum: mån 15/1 kl. 19, ons 14/2 kl. 19, fre 16/3 kl. 19.

Avgift: frivillig gåva.

Plats: Hökarvägen 2, Mälarhöjden.