Mahakala-utövning

19/9, 18/10, 17/11, 16/12.

Mahakala-utövningen görs för den buddhistiska lärans bevarande, för att den ska förbli autentisk och till hjälp för alla kännande varelser. För att delta i själva recitationen krävs dels att man tagit tillflykt, dels ”lung” (textöverföring) och tillåtelse av Lama Tsultim Rinpoche. Själva meditationsutövningen utförs enbart av personer som fått sådana instruktioner i längre retreat. Alla är dock välkomna att sitta med.

Datum: tisdag 19/9 kl. 19 och onsdag 18/10 kl. 19
fredag 17/11 kl. 19, lördag 16/12 kl. 15

Avgift: frivillig gåva.

Plats: Hökarvägen 2, Mälarhöjden.