HH Karmapa’s Program 2017

Program in PDF here.

Biljetter säljs genom Nortic.se – och kan ej återbetalas. Ni kan beställa biljetter med eller utan mat.

Tickets – sold through Nortic.se – are not refundable. You may order tickets with or without meals.

The venue will open 1½ hours before the daily program, and close 1½ hours after.

Dag 1        onsdag 26 juli

16 -18.30      Den Buddhistiska tillflykten 

Den buddhistiska tillflyktens syfte är att stödja och vägleda oss på vägen mot uppvaknandet.  Tillflykten består av ‘De tre juvelerna’:  Buddha – den uppvaknade vägvisaren, Dharma – Läran som är vägen och Sangha – den buddhistiska gemenskapen som stödjer oss på vägen.
Hans Helighet Karmapa kommer att undervisa och ge tillflykt till dem som önskar att följa den buddhistiska vägen.

The Buddhist Refuge
The Buddhist refuge provides us with guidance and support on the path to awakening.  The Refuge consists of ‘The Three Jewels’:  Buddha – the awakened guide, Dharma ­– the path, and Sangha – the Buddhist community that supports us on the path.
His Holiness Karmapa will give teachings and refuge to those who have considered following the Buddhist path.


Dag 2       torsdag 27 juli

10:00         Välsignelseceremoni

Hans Helighet Karmapa välsignar marken för det planerade tempelbygget på retreatcentret. Vid detta tillfälle välsignas också Stupan – det buddhistiska fredsmonumentet som i år firar 30 års-jubileum.

Blessing Ceremony
His Holiness Karmapa will bless the grounds of the planned temple construction  at the retreat center.  On this occasion he will also bless the Stupa – a monument for peace – which celebrates its 30th anniversary this year.

14-17:00    Chenrezig-initiering 

Hans Helighet Karmapa ger Chenrezig-initiering. Chenrezig  (Avalokiteshvara) representerar det fullständigt uppvaknade sinnets allomfattande medkänsla och visdom. Syftet med denna initiering är att väcka denna medkänsla och visdom inom oss.
I samband med en initiering är det tradition att framföra en symbolisk offergåva som tack till Laman som utför initieringen, Hans Helighet Karmapa i detta fall. För att närvara vid initieringen krävs att man har tagit tillflykt till buddhismen.

Chenrezig Empowerment
His Holiness Karmapa will bestow the empowerment of Chenrezig (Avalokiteshvara).  Chenrezig represents the compassion and wisdom of the fully awakened mind. The purpose of this empowerment is to awaken this compassion and wisdom within ourselves.
During the initiation it is customary to present a symbolic gift to the Lama that bestows the initiation, in this case His Holiness the Karmapa.
In order to take part in the empowerment, one has to have taken refuge to the Buddhist path.


Dag 3      fredag 28 juli

9.30 -11.30 / kl. 15-17:00   En bodhisattvas trettiosju utövningar

Dessa grundläggande instruktioner av Gyalse Thogme (1297–1371) visar hur vi kan arbeta med vårt sinne i olika situationer. Instruktionerna förklarar på ett praktiskt sätt vilken strävan, vilka tankar och vilket handlingssätt en person som utövar Mahayana-buddhismen bör ha.

The Thirty-Seven Practices of a Bodhisattva
These profound instructions by Gyalse Thogme (1297–1371) explain how Mahayana practitioners should deal with different situations encountered in daily life.  In a practical way, Gyalse Thogme explains what kind of motivation, thoughts and actions a person who follows the Mahayana path should embrace.


Dag 4     lördag 29 juli

9.30-11.30   Bodhisattvalöften

Bodhisattvalöftet är en av grundstenarna inom Mahayana-buddhistisk utövning. Det innebär att utveckla ett osjälviskt sinnelag och att sträva efter uppvaknandet för alla varelsers skull. Hans Helighet Karmapa kommer att undervisa om och ge bodhisattvalöften till dem som önskar att följa bodhisattvavägen.

The Bodhisattva Vow
The Bodhisattva vow is the foundation of Mahayana Buddhism. The main purpose of the vow is to develop an altruistic mind and to strive for awakening for the sake of all sentient beings.  His Holiness Karmapa will give teachings and  Bodhisattva vows to those who wish to follow the Bodhisattva path.

15-17   Jubileumfest: Milarepas Guru Yoga och Milarepa-tsog

Milarepa var en av Tibets främsta yogier samt en av traditionsbärarna inom Kagyutraditionen. Genom Guru Yogan och tsog-offringen, som är en typ av rituell fest, stärker vi bandet till den store yogin Milarepa, liksom till Kagyu-traditonens lamor och hela Sangha-gemenskapen. Vid detta tillfälle firar vi även vår gemenskaps 40 års- och stupans 30 års-jubileum.

Jubilee: Milarepa Guru Yoga and Milarepa Tsog

Milarepa was one of Tibet’s foremost yogis, and one of the lineage holders of the Kagyu lineage. Through the practice of the Guru Yoga and the tsog offering, a ritual feast, we strengthen our bond with the Great Yogi Milarepa, the Lamas of the Kagyu tradition and the Sangha community. On this occasion we also celebrate our community’s 40th and the Stupas 30th anniversary.