Dropin meditation i Örebro

Jämna veckor med start 10/1: Stillhetsmeditation – varannan onsdag

Stillhetsmeditation (”shiné” på tibetanska och ”calm abiding” på engelska) är en buddhistisk utövning då vi mediterar under tystnad. Meditationen hjälper oss att stilla vårt vanligtvis splittrade sinne. Med denna metod kan vi successivt lära oss mer om hur vårt eget sinne fungerar, hur tankar och känslor uppstår, samt hur vi kan hantera dessa på ett konstruktivt sätt. Stillhetsmeditationen ligger till grund för all vidare meditation inom vår tradition.  Kontakt för mer info nina@ktg.nu.

Plats: Medborgarskolan, Lokal 309, Storgatan 18,  Örebro.

Tid: Onsdagar jämna veckor kl. 19-20.30 (start 10/1)