Meditation

Söndagsmeditation på kärlek och medkänsla

Söndagsmeditation på kärlek och medkänsla

Varje söndag (start 14/1). Recitation och visualisering på Chenrezig– Guru Rinpoche– Öpagme– Sangchömönlam. Recitation sker på tibetanska med svensk översättning ...
Läs Mer
Gröna Tara - meditation

Gröna Tara – meditation

25/1, 23/2 Recitation och visualisering på gröna Tara, en kvinnlig Buddha-aspekt. Hennes namn betyder ’hon som befriar (från existensens kretslopp)’ ...
Läs Mer
Fullmånemeditation

Fullmånemeditation

31/1, 1/3 Fullmånedagarna är i enlighet med buddhistisk tradition en särskilt gynnsam dag att göra olika utövningar. Vi kommer därför ...
Läs Mer
Mahakala-utövning

Mahakala-utövning

15/1, 14/2, 16/3 Mahakala-utövningen görs för den buddhistiska lärans bevarande, för att den ska förbli autentisk och till hjälp för ...
Läs Mer
Chö-utövning

Chö-utövning

11/1, 10/2, 12/3 Recitation och visualiserings meditationen "chö" betyder ’att skära’ och är en kraftfull utövningsmetod, vilken förmår ”skära igenom” ...
Läs Mer