Gröna Tara – meditation

23/4, 22/5

Recitation och visualisering på gröna Tara, en kvinnlig Buddha-aspekt. Hennes namn betyder ’hon som befriar (från existensens kretslopp)’. Taras gröna form symboliserar den upplysta medkänslans aktiva och snabba kraft.
Alla är hjärtligt välkomna att sitta med, men för att helt kunna följa Taras text krävs vissa förkunskaper.

Kött och alkohol bör inte intas före utövningen.

 

Datum: mån 23/4 kl. 19 och tis 22/5 kl 19
Avgift: frivillig gåva.
Plats: Hökarvägen 2, Mälarhöjden.

Söndagsmeditation på kärlek och medkänsla

Varje söndag (start 14/1). OBS! EJ den 29/4

Recitation och visualisering på Chenrezig– Guru Rinpoche– Öpagme– Sangchömönlam.

Recitation sker på tibetanska med svensk översättning och transkribering.

På söndagar öppnar Stockholmcentret kl. 16.30. Meditationen börjar kl. 17.

Chenrezig (Avalokiteshvara), medkänslans Bodhisattva, representerar det fullständigt uppvaknade sinnets allomfattande kärlek och vishet.
Den upplyste Guru Rinpoche (Padmasambhava) förde buddhismen till Tibet på 700-talet.
Öpagme (Buddha Amitabha) är det oändliga ljusets buddha. Söndagsmeditationens syfte är att utveckla insikt och medkänsla.

Lama Tsultim Rinpoche kommer vid vissa tillfällen att ge kortare undervisning i samband med meditationen.

Alla är välkomna för att successivt lära sig meditationerna.

Datum: varje söndag OBS! Ej den 29/4

Ingen avgift men lämna gärna en frivillig gåva.

Fullmånemeditation

31/1, 1/3

Fullmånedagarna är i enlighet med buddhistisk tradition en särskilt gynnsam dag att göra olika utövningar. Vi kommer därför vid dessa tillfällen recitera några texter som har speciell anknytning till Buddha Shakyamuni. Texterna reciteras på tibetanska men finns översatta till svenska.

 

Datum: ons 31/1 kl. 19, tor 1/3 kl. 9.

Avgift: frivillig gåva.

Plats: Hökarvägen 2, Mälarhöjden.

Mahakala-utövning

14/5

Mahakala-utövningen görs för den buddhistiska lärans bevarande, för att den ska förbli autentisk och till hjälp för alla kännande varelser. För att delta i själva recitationen krävs dels att man tagit tillflykt, dels ”lung” (textöverföring) och tillåtelse av Lama Tsultim Rinpoche. Själva meditationsutövningen utförs enbart av personer som fått sådana instruktioner i längre retreat. Alla är dock välkomna att sitta med.

Datum: mån 14/4 kl. 17

Avgift: frivillig gåva.

Plats: Hökarvägen 2, Mälarhöjden.

Chö-utövning

9/6

Recitation och visualiserings meditationen ”chö” betyder ’att skära’ och är en kraftfull utövningsmetod, vilken förmår ”skära igenom” vårt fastklängande vid felaktiga föreställningar om oss själva och vår omvärld. För att aktivt kunna delta krävs förkunskaper, ”lung” (textöverföring) samt tillåtelse av Lama Tsultim Rinpoche. Nybörjare är dock välkomna att sitta med och lyssna. Ta gärna med till exempel kakor, frukt eller juice som gåvor till Chö-tsogen.

Datum: lör 9/6 kl 15

Avgift: frivillig gåva.

Plats: Hökarvägen 2, Mälarhöjden.